تصادف شبانه بهانه‌ای برای جستجوی زمان از یاد رفته

تصادف شبانه اثری است از پاتریک مودیانو که به سبک رئالیستی نوشته شده است. نویسنده در این داستان خواننده را، با خاطراتی که در یک ساعت شنی برخلاف جاذبه زمین حرکت می‌کند، به جستجوی نشانه‌هایی وا می‌دارد. در این اثر بی معنا بودن و تهی بودن زمان، خواننده را از زمان حال به گذشته و زمان و مکانی نامعلوم می‌برد. هر لحظه خیابان‌ها و افراد در نظر مخاطب غیب می‌شوند و با حضورشان در یادآوری خاطرات کمک کنند.

بیشتر بخوانید

از گیلگمش تا گوگل، رسانه از کجا آمده و به کجا خواهد رفت

صنعت رسانه نقش تعیین کننده و تاثیرگذاری در زندگی ما و بر سیاست، فرهنگ و تجارت دارد. جامعه‌ی کنونی را رسانه‌هایی تشکیل داده‌اند که برای خدمت به آن ایجاد شده‌اند و فراورده‌ی بیش از سه هزار سال پیشرفت‌اند. کتاب تاریخ رسانه از گیلگمش تا گوگل با همین ادعا به تاریخ رسانه‌ها از گذشته تا امروز می‌پردازد.

بیشتر بخوانید