درباره رمان سرخ سفید به بهانه خبر اتمام نگارش رمان جدید مهدی یزدانی خرم

درباره رمان سرخ سفید  به بهانه خبر اتمام نگارش رمان جدید مهدی یزدانی خرم «فاشیسم گرایش بدان دارد که قاموس

بیشتر بخوانید

صمد بهرنگی، مرد آزاد ارس

کسي كه يازده سال(١٣٣٦_١٣٤٧) از عمر خود را در مدارس اذربايجان گذراند و در مناطقي همچون قدجهان، اذرشهر، گوگان و آخيرشهر اذربايجان به تربيت فرزندان سرزمينش صادقانه مشغول بود. معلمي كه همواره دنبال رنگي بهتر براي اسمان كشورش ميگشت و به تعبير بسياري بزرگترين شاهكار او زندگي اش بود؛ از صمد بهرنگي مينويسم.

بیشتر بخوانید