كارگاه يك روزه فیلمسازی آسان «كامران حيدری»

كارگاه يك روزه فیلمسازی آسان «كامران حيدری» در موسسه «سینما چشم» آغاز شد.

بیشتر بخوانید

ورک‌شاپ تدوین يك روزه «محمد نجاريان داريان»

ثبت‌نام در ورک‌شاپ تدوين (یک روزه) «محمد نجاريان دارياني»در موسسه «سینما چشم» آغاز شد. یک جلسه: شنبه ٢٤ شهریور، ساعت:

بیشتر بخوانید

ورک‌شاپ يك روزه تعامل كارگردان و بازيگر «عليرضا قاسمي»

ثبت‌نام در ورک‌شاپ يك روزه تعامل كارگردان و بازيگر «عليرضا قاسمي» در موسسه «سینما چشم» آغاز شد.
یک جلسه: جمعه ٢٣ شهریور، ساعت: ١٦تا٢١
مدیر آموزش: فاطمه طوسی
تلفن جهت هماهنگی و ثبت نام: ٠٩٣٣٣٠٤٤٥٦٥

بیشتر بخوانید

ورک‌شاپ فیلمسازی «فرنوش صمدی و علی عسگری»

ورک‌شاپ فیلمسازی فرنوش صمدی وعلی عسگری – ثبت‌نام در ورک‌شاپ فیلمسازی «فرنوش صمدی و علی عسگری» در موسسه «سینما چشم» آغاز شد. یک جلسه: یکشنبه ۲۵ شهریور، ساعت: ۱۷ تا٢٢
مدیر آموزش: فاطمه طوسی
تلفن جهت هماهنگی و ثبت نام:
٠٩٣٣٣٠٤٤٥٦٥

بیشتر بخوانید