وست ورلد ؛ دنیای پرُرمز و راز

پاسخی که اثر سعی دارد تا به آن در مفاهیمی نظیر خودآگاهی، شک به ماهیت وجودی، رویا پردازی و امثالهم پاسخ دهد. این چیزها ابدا انتظار مخاطب از سریال نیست، بلکه خود سریال با آدرسها و کدهایی که ضمن دیالوگها می‌دهد، این انتظار را پدید می‌آورد.شاید مثالهای متعدد و بی شماری از آثار سینمایی که سراغ این موضوعات رفته‌اند، وجود داشته باشد. از «ادیسه فضایی»کوبریک گرفته که در خرده متن خود آن را مطرح می‌کند تا مجموعه «ماتریکس» (Matrix) که منحصرا به این مقوله پرداخته است. حتی خودِ فیلم سینمایی Westworld نیز بر اساس همین ایده‌ها تولید شده است. گذشته از اینها، جاناتان نولان پیش از سریال وست ورلد، سریال «شخص مورد نظر» (Person of interest)  را در کارنامه خود دارد که آن نیز، بر اساس ایده هوش مصنوعی و خودآگاهی آن ساخته شده است.

بیشتر بخوانید