سعید کنگرانی؛ ناکام‌ترین جوان سینمای ایران

شاید بهتر باشد جلوی نام سعید کنگرانی بنویسند جوان ناکام. بله سعید کنگرانی بیش از شصت سال عمر کرد و حتی در سال‌های بعد از انقلاب چند فیلم بازی کرد، اما هیچ‌کدام از این اتفاقات باعث نمی‌شود سعید کنگرانی را ناکام ندانیم. سعید کنگرانی فقط به لحاظ جسمانی در 22 شهریور 1397 چشم از جهان فرو بست. مرگ هنری او خیلی زودتر از این‌ها اتفاق اُفتاد.

بیشتر بخوانید