شعله‌ ور؛ قصه ی مرد خفیف

شعله ور آخرین ساخته سینمایی حمید نعمت الله است. نعمت‌الله در سه چهار فیلم اخیرش سعی کرده روایت‌گر زندگی آدم‌های بازنده باشد. آدم‌هایی که در زندگی‌شان فقط شکست خورده‌اند و زندگی‌شان پُر بوده از بدبیاری‌ها و نامرادی‌هایی که از آن‌ها یک ناکام بزرگ ساخته است. ایرج، مینا، مسعود و مهرداد همگی بازنده‌هایی هستند که شاید خلقیات و رفتارهایشان با هم فرق کند و ظاهراً شبیه هم نباشند اما در یک چیز مشترک هستند و آن بازنده بودن است.

بیشتر بخوانید